artykuły

Woda towarem deficytowym

Average: 5 (2 votes)

Rozwój branży chemicznej jest konieczny dla zastąpienia zasobów naturalnych sztucznymi odpowiednikami, które byłyby przyjazne dla człowieka i środowiska. Chemia w perspektywie czasu ma umożliwić między innymi zastępowanie braków wody pitnej odsalaną wodą z mórz i oceanów. Jak to możliwe i na czym polega proces odsalania?

Braki wody na świecie

Ren - pierwiastek przyszłości cz. 4/4

Average: 4.5 (4 votes)

Drugim niezwykle ważnym i perspektywicznym zastosowaniem renu jest kataliza. Obecnie nawet 80-90% nowych procesów w dziale chemii przemysłowej opiera się w mniejszym lub większym stopniu na katalizie.

Ren - pierwiastek przyszłości cz. 3/4

Brak głosów

Metale, obok polimerów i materiałów ceramicznych stanowią podstawową bazę materiałową dla wszystkich gałęzi techniki. Jednym z aktualnie najciekawszych obszarów badań nad nimi stanowią nadstopy (superalloys). Są to stopy różnych metali, najczęściej na bazie żelaza, niklu, kobaltu, molibdenu i szerokiej gamy metali rzadkich.

Ren - pierwiastek przyszłości cz. 2/4

Average: 5 (1 vote)

Chemia renu jest co najmniej tak samo złożona i rozbudowana jak innych cięższych pierwiastków z bloku d. Proszę mnie nie posądzać o brak sympatii do niej, ale pomijam ją tutaj tylko i wyłącznie dlatego, że zostało to już dość dokładnie opisane w języku polskim i nie widzę potrzeby powielania tego, co oczywiste.

Ren - pierwiastek przyszłości cz. 1/4

Average: 5 (5 votes)

Ren – zapewne jedyne, co przychodzi nam do głowy gdy słyszymy tą nazwę to jedna z najdłuższych europejskich rzek, wijąca się od Szwajcarii, przez Niemcy aż po Holandię i ujście do Morza Północnego. Chemicy wiedzieć jednak powinni, że istnieje także niesłychanie rzadki metaliczny pierwiastek o tej nazwie.

Mendelejew tego nie wie...

Average: 5 (6 votes)

Odkąd pamiętam, w układzie okresowym pierwiastków chemicznych zawsze były „dziury”. Jednak na początku 2010 r. układ okresowy został uzupełniony. Ostatnia z dziur została zapełniona w 2010 r. przez pierwiastek chemiczny o nazwie łacińskiej ununseptium.

Nastawienie miana ok. 0,05-molowego roztworu AgNO3 na NaCl

Average: 3 (2 votes)

 

SPRAWOZDANIE
(preparatyka chemiczna)

Otrzymywanie octanu etylu – estryfikacja

Average: 4 (46 votes)

SPRAWOZDANIE
(preparatyka chemiczna)

Ekstrakcja jodu z jodku potasu

Brak głosów

SPRAWOZDANIE
(preparatyka chemiczna)

Wzory znaków ostrzegawczych (piktogramów) systemu GHS

Average: 3.4 (9 votes)

W celu zapewninia ochrony zdrowia ludzi i środowiska, w tym warstwy ozonowej oraz ułatwienia światowej wymiany handlowej, w ramach struktury Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), opracowano ujednolicone kryteria klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin pod nazwą GHS (Globally Harmonized System - Globalny System Zharmonizowany).

Strony

Subskrybuj RSS - artykuły

Partnerzy Portalu

laboratoria.net

Rekomendowane Firmy

Notatek.pl - Materiały na studia: notatki, ćwiczenia, wykład

Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski

Fiszkoteka