chempedia

Słownik chemiczny

Jedwab octanowy

Brak głosów

Jedwab octanowy (jedwab sztuczny), ang. artificial silk, półsyntetyczne włókno, otrzymywane przez rozpuszczenie dioctanu celulozy w acetonie.

Woda Leforta

Average: 5 (1 vote)

Woda Leforta, mieszanina kwasu azotowego(V) i kwasu solnego (chlorowodorowego) w stosunku objętościowym 3:1. Stosowana do roztwarzania minerałów np.: siarczków.

Punkt równoważności miareczkowania (PR)

Average: 4.6 (5 votes)

Punkt równoważności miareczkowania (PR), ang. equivalence point, to punkt, w którym podczas miareczkowania dodano teoretyczną ilość odczynnika miareczkującego, wynikającą ze stechiometrii reakcji.

Punkt końcowy miareczkowania (PK)

Average: 3.9 (24 votes)

Punkt końcowy miareczkowania (PK), ang. endpoint to punkt, w którym kończy się miareczkowanie analizowanej próbki w wyniku wyraźnej zmiany barwy wskaźnika, która zaszła w roztworze.

Dekantacja

Brak głosów

Dekantacja, ang. decantation, metoda rozdzielania cieczy od ciał stałych. Po odczekaniu, aż w mieszaninie osiądzie osad (ciao stale), ostrożnie zlewa się klarowną ciecz.

Strącanie następcze

Average: 3.5 (2 votes)

Strącanie następcze, ang.

Strącanie równoczesne

Brak głosów

Strącanie równoczesne, ang. simultaneous precipitation, strącanie to następuje wówczas, gdy w danych warunkach po dodaniu odczynnika, strąca się dwa lub więcej jonów dla których został przekroczony iloczyn rozpuszczalności.

Współstrącanie

Brak głosów

Współstrącanie, ang. coprecipitation, to absorbowanie się na strącanym osadzie jonów lub cząsteczek, będących w roztworze, które same nie strącają się z danym odczynnikiem w tych warunkach.

Iloczyn rozpuszczalności

Brak głosów

Iloczyn rozpuszczalności, ang. solubility equilibrium, to iloczyn stężeń jonów trudno rozpuszczalnej soli w roztworze nasyconym tej soli. Iloczyn rozpuszczalności jest wielkością stralą w danej temperaturze.

Odważka analityczna

Average: 5 (1 vote)

Odważka analityczna, ang. test portion, to ilość substancji analizowanej, która jest niezbędna do przeprowadzenia oznaczenia.

Strony

Subskrybuj RSS - chempedia

Partnerzy Portalu

laboratoria.net

Rekomendowane Firmy

Notatek.pl - Materiały na studia: notatki, ćwiczenia, wykład

Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski

Fiszkoteka