chempedia

Słownik chemiczny

Analiza gazowa

Brak głosów

Analiza gazowa, ang. gas analysis, to metoda analityczna polegająca na pomiarze przyrostu masy absorbenta, w wyniku absorpcji gazu wydzielanego w trakcie analizy.

Analiza elektrograwimetryczna

Average: 3 (1 vote)

Analiza elektrograwimetryczna, ang. analysis by electrodeposition, to metoda analityczna polegająca na dokładnym pomiarze przyrostu masy  wydzielanego elektrolitycznie metalu na elektrodzie. Na tej podstawie oblicza się zawartość oznaczanego metalu w danej próbce.

Analiza wagowa

Average: 5 (1 vote)

Analiza wagowa, ang. gravimetric analysis, to metoda analityczna polegająca na pomiarze masy trudno rozpuszczalnego związku, który otrzymano w wyniku wytrącenia oznaczanego składnika. Na podstawie masy osadu i jego składu wylicza się zawartość oznaczanego składnika.

Czułość wagi

Average: 1 (1 vote)

Czułość wagi, ang. balance sensitivity, parametr charakteryzujący wagi. Jest to najmniejsza masa powodująca wychylenie wskaźnika wagi od położenia równowagi (zerowego).

Aktywność optyczna

Brak głosów

Aktywność optyczna, ang. optical activity, patrz czynność optyczna.

Skręcalność optyczna

Brak głosów

Skręcalność optyczna, ang. optical rotation, patrz czynność optyczna.

Związek optycznie czynny

Average: 4.2 (5 votes)

Związek optycznie czynny, to związek wykazujący czynność optyczną.

Czynność optyczna

Average: 5 (3 votes)

Czynność optyczna, ang.

Szkło wodne

Brak głosów

Szkło wodne, ang. water glass, jest to stężony roztwór wodny krzemianu sodu Na2SiO3. W celu uniknięcia hydrolizy, do szłka wodnego dodaje się wodorotlenek sodu (NaOH).

Alkaloidy

Brak głosów

Alkaloidy, ang. alkaloide, to substancje pochodzenia roślinnego, charakteryzujące się gównie tym, że posiadają w swojej budowie atom(y) azotu (który nadaje im charakter zasadowy), oraz silnie oddziałują na organizm ludzi i zwierząt.

Strony

Subskrybuj RSS - chempedia

Partnerzy Portalu

laboratoria.net

Rekomendowane Firmy

Notatek.pl - Materiały na studia: notatki, ćwiczenia, wykład

Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski

Fiszkoteka