chempedia

Słownik chemiczny

Kwas siarkowy (VI)

Brak głosów

Kwas siarkowy(VI) ang. sulphuric(VI) acid, H2SO4, bezbarwna oleista ciecz o gęstości 1,84 g/cm3. Jest azeotropem o temp. wrzenia 336,5 C (611K) i stężeniu 98,3%.

Oleum

Brak głosów

Oleum ang. oleum, (kwas siarkowy(VI) dymiący), roztwór tlenku siarki(VI) (SO3) w stężonym kwasie siarkowym(VI).

Tombak

Brak głosów

Tombak ang. tombac, stop miedzi z cynkiem przy zawartości miedzi minimum 80%. Tombak jest odmianą  mosiądzu o barwie od złotożłtej do czerwonej, w zależności od ilości miedzi.

Sól glauberska

Brak głosów

Sól glauberska ang. glauber salt, to siarczan(VI) sodu (Na2SO4) otrzymywany jako produkt uboczny w procesie produkcji kwasu solnego.

Patyna

Average: 4 (1 vote)

Patyna ang. patina, zielona powłoka zasadowych węglanów miedzi (2CuCO3•Cu(OH)2), tworząca się pod wpływem tlenku węgla(IV) i wody (wilgoci) na materiałach miedzianych, np.: blacha miedziana dachów.

Chlor

Brak głosów

Chlor ang. chlorine, pierwiastek 17 grupy układu okresowego pierwiastków, o liczbie atomowej 17 i masie atomowej 35,453.

Pozyton

Brak głosów

Pozyton ang. positron, cząstka elementarna podobna do elektronu, różniąca się od niego tylko znakiem ładunku elektrycznego.

Neutrino

Average: 5 (1 vote)

Neutrino ang. neutrino, cząstka elementarna, o spinie 1/2. Ma zerowy ładunek elektryczny. Neutrina występują jako cząstki podstawowe w Modelu Standardowym. Doświadczenia przeprowadzone w ostatnich latach wskazują, że neutrina mają niewielką masę, bliską zeru.

Elektron

Brak głosów

Elektron ang. electron, cząstka elementarna o masie 5,485799 • 10−4 u, posiadająca ujemny ładunek elektryczny elementarny o wartości 1,602176 • 10−19 C. Elektrony tworzą powłoki atomu, skąd mogą być wyrywane w procesie jonizacji.

Izotop

Brak głosów

Izotop ang. isotope, odmiany tego samego pierwiastka (takie same liczby atomowe), różniące się masą atomową.

Strony

Subskrybuj RSS - chempedia

Partnerzy Portalu

laboratoria.net

Rekomendowane Firmy

Notatek.pl - Materiały na studia: notatki, ćwiczenia, wykład

Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski

Fiszkoteka