chempedia

Słownik chemiczny

Woda utleniona

Brak głosów

Woda utleniona, nazwa 3 % wodnego roztworu nadtlenku wodoru. Stosowana jak środek dezynfekujący do odkażania ran i do bielnia tkanin, włosów itp.

Woda chlorowa

Average: 1 (1 vote)

Woda chlorowa ang. chlorine water, roztwór wodny chloru (4,6 obj. chloru rozpuszcza się w 1 obj wody). Stosowana jako środek utleniający. Podczas krzepnięcia tworzą się kryształy hydratów Cl2 • 8H2O.

Woda bromowa

Average: 4.5 (2 votes)

Woda bromowa ang. bromine water, roztwór wodny bromu (3,6 g bromu rozpuszcza się w 100 g wody). Stosowany jako środek utleniający. Podczas krzepnięcia tworzą się kryształy hydratów Br2 • 10H2O.

Woda konstytucyjna

Brak głosów

Woda konstytucyjna ang. constitutional water, woda znajdująca się w związkach chemicznych, gdzie atomy wody są chemicznie związane z atomami innych pierwiastków np: Ca(OH)2.

Woda królewska

Average: 4 (6 votes)

Woda królewska, ang. aqua regia, mieszanina stężonego kwasu azotowego(V) i stężonego kwasu solnego (chlorowodorowego) w stosunku 1:3.

Woda krystaliczna

Average: 2.6 (5 votes)

Woda krystaliczna ang. water of crystallization, woda zawarta w związkach chemicznych, związana z anionem lub kationem za pomocą wiązań kowalencyjnych, wodorowych luk koordynacyjnych. Stanowi element sieci krystalicznej.

Woda

Brak głosów

Woda (tlenek wodoru) ang. water, (hydrogen oxide), najbardziej rozpowszechniony związek chemiczny na ziemi i najważniejszy, ze względu na decydujący wpływ na organizmy żywe.

Perhydrol

Brak głosów

Perhydrol, ang. perhydrol, nazwa 30 % wodnego roztworu nadtlenku wodoru. Stosowany jako silny środek utleniający w przemyśle chemicznym.

Nadtlenek wodoru

Brak głosów

Nadtlenek wodoru, ang. hydrogen peroxide, ciecz o konsystencji syropu i gęstości 1,448 g/cm3. Krzepnie w temperaturze -0,55 °C (272,6 K). Rozcieńczony stosowany jako środek bielący i dezynfekcyjny, stężony stosowany jako paliwo rakietowe, napęd do torped.

Chlorek nitrozylu

Brak głosów

Chlorek nitrozylu, ang. nitrosyl chloride, żółty gaz lub ciecz o czerwonym zabarwieniu o gęstości 2,44 g/cm3.

Strony

Subskrybuj RSS - chempedia

Partnerzy Portalu

laboratoria.net

Rekomendowane Firmy

Notatek.pl - Materiały na studia: notatki, ćwiczenia, wykład

Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski

Fiszkoteka