Klasy zagrożeń w systemie GHS

(fot. www.SwiatChemii.pl)

„Klasa zagrożenia” oznacza charakter zagrożenia wynikający z właściwości fizycznych, zagrożenia dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska.

(na podstawie Załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. - Dz.Urz. UE nr L 353 z 31.12.2008, s.36-140)

 

ZAGROŻENIA FIZYCZNE
 
Lp. Klasa zagrożenia Symbol Piktogram GHS
 1. Materiały wybuchowe wybuchająca bomba

 Piktogram GHS 01
GHS01

 2. Gazy łatwopalne  płomień 

 GHS02
GHS02

 3. Wyroby aerozolowe łatwopalne  płomień 

 GHS02
GHS02

 4. Gazy utleniające  płomień nad okręgiem 

 
GHS03

 5. Gazy pod ciśnieniem  butla gazowa 


GHS04

 6. Substancje ciekłe łatwopalne  płomień 

 GHS02
GHS02

 7. Substancje stale łatwopalne  płomień 

 GHS02
GHS02

 8. Substancje i mieszaniny samoreaktywne  wybuchająca bomba, płomień   GHS01
GHS01
GHS02
  GHS02
 9. Substancje ciekłe piroforyczne  płomień 

 GHS02
GHS02

 10. Substancje stale piroforyczne  płomień 

 GHS02
GHS02

 11. Substancje i mieszaniny samonagrzewające się  płomień 

 GHS02
GHS02

 12. Substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne  płomień 

 GHS02
GHS02

 13. Substancje ciekłe utleniające   płomień nad okręgiem 

 GHS03
GHS03

 14. Substancje stałe utleniające  płomień nad okręgiem 

 GHS03
GHS03

 15. Nadtlenki organiczne  wybuchająca bomba, płomień   GHS01
GHS01
GHS02
GHS02
 16. Substancje powodujące korozję metali  działanie żrące 

 GHS05GHS05

 

 

ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA
 
Lp. Klasa zagrożenia Symbol Piktogram GHS
1. Toksyczność ostra   czaszka i skrzyżowane piszczele, wykrzyknik GHS06
GHS06
GHS07 
GHS07
2. Działanie żrące/ drażniące na skórę  działanie żrące, wykrzyknik  GHS05
GHS05
GHS07 
GHS07
3. Poważne uszkodzenie oczu/ działanie drażniące na oczy  działanie żrące, wykrzyknik  GHS05
GHS05
GHS07 
GHS07
4. Działanie uczulające na drogi oddechowe  zagrożenie dla zdrowia 

GHS08
 GHS08

5. Działanie uczulające na skórę  wykrzyknik 

GHS07
 GHS07

6. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze   zagrożenie dla zdrowia   

GHS08
 GHS08

7. Rakotwórczość  zagrożenie dla zdrowia   

GHS08
 GHS08

8. Działanie szkodliwe na rozrodczość  zagrożenie dla zdrowia   

GHS08
 GHS08

9. Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe  zagrożenie dla zdrowia, wykrzyknik  GHS08
GHS08
GHS07 
  GHS07
10. Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie  zagrożenie dla zdrowia 

GHS08
 GHS08

11. Zagrożenie spowodowane aspiracją  zagrożenie dla zdrowia 

GHS08
 GHS08

 

 

ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA
 
Lp. Klasa zagrożenia Symbol Piktogram GHS
1. Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego  środowisko  GHS09

GHS09

 

 

DODATKOWA UNIJNA KLASA ZAGROŻEŃ
 
Lp. Klasa zagrożenia Symbol Piktogram GHS
1. Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej  brak  brak 

 

 

opr. mgr Ewa Żarnowska-Jończyk

 

Zobacz również:

Globalny System Zharmonizowany - Globally Harmonized System (GHS)
Wzory znaków ostrzegawczych (piktogramów) systemu GHS
Wzory znaków ostrzegawczych (piktogramów), oraz nazwy określające ich znaczenie i symbole

Average: 3.9 (18 votes)

Komentarze

1

Mógłby być także załącznik do pobrania, bo przy kilku tekstach o oznaczeniach był, ale bardzo ubogi w znaki :)
Niemniej, dzięki wielkie! Bardzo się przydało.

Dodaj komentarz

Plain text

  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.

Partnerzy Portalu

laboratoria.net

Rekomendowane Firmy

Notatek.pl - Materiały na studia: notatki, ćwiczenia, wykład

Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski

Fiszkoteka