grupa funkcyjna

Ketony - grupa funkcyjna

Brak głosów

    Ketony to związki chemiczne , w których cząsteczkach grupa karbonylowa połączona jest z dwiema grupami węglowodorowymi (alkilowymi lub arylowymi).

Halogenki - grupa funkcyjna

Average: 2 (1 vote)

Halogenki to związki chemiczne, w których atom węgla połączony jest z jednym z pierwiatków 17 grupy układu okresowego pierwiastków.

Etery - grupa funkcyjna

Brak głosów

    Etery są to pochodne alkoholi lub fenoli, w których atom wodoru grupy -OH zastąpiony został przez alkil, lub aryl (grupy alkilowe lub arylowe połączone z atomem tlenu).

Areny - grupa funkcyjna

Average: 2.8 (5 votes)

   Areny - węglowodory aromatyczne, są to cykliczne węglowodory posiadające układ naprzemiennie położonych sprzężonych wiązań podwójnych i pojedynczych między atomami węgla.

Aminy - grupa funkcyjna

Average: 2 (5 votes)

    Aminy są to związki chemiczne, w których azot połączony jest z atomem węgla i (lub) wodoru. Azot może łączyć się: z jedną grupą węglową i dwoma atomami wodoru, są to aminy I-rzędowe, z dwoma grupami węglowymi i jednym atomem wodoru, to aminy II-rzędowe, oraz z trzema grupami węglowymi, aminy III-rzędowe.

Alkohole - grupa funkcyjna

Average: 4.6 (8 votes)

    Alkohole to związki chemiczne, w których cząsteczkach nasycony atom węgla połączony jest z grupą hydroksylową (-OH).

Alkiny - grupa funkcyjna

Average: 1 (2 votes)

    Alkiny są związkami tworzącymi się przez wzajemne łączenie się atomów węgla oraz atomów węgla z wodorem, przy czym w cząsteczce alkinu występuje przynajmniej jedno wiązanie potrójne pomiędzy atomami węgla.

Alkeny - grupa funkcyjna

Brak głosów

    Alkeny są związkami tworzącymi się przez wzajemne łączenie się atomów węgla oraz atomów węgla z wodorem, przy czym w cząsteczce alkenu występuje przynajmniej jedno wiązanie podwójne pomiędzy atomami węgla.

Alkany - grupa funkcyjna

Average: 1 (1 vote)

    Alkany są związkami tworzącymi się przez wzajemne łączenie się atomów węgla oraz atomów węgla z wodorem.

Aldehydy - grupa funkcyjna

Average: 5 (1 vote)

   Aldehydy są grupą związków organicznych, w których grupa alkilowa lub arylowa oraz wodór połączone są z grupą aldehydową. Wyjątek stanowi metanal, w którym grupa aldehydowa połączona jest z atomem wodoru. Grupa aldehydowa zbudowana jest z węgla, do którego przyłączony jest atom wodoru i wiązaniem podwójnym atom tlenu.

Subskrybuj RSS - grupa funkcyjna

Partnerzy Portalu

laboratoria.net

Rekomendowane Firmy

Notatek.pl - Materiały na studia: notatki, ćwiczenia, wykład

Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski

Fiszkoteka