piktogramy chemiczne

Znaki ostrzegawcze, piktogramy GHS, chemiczne. Piktogramy określające rodzaj zagrożenia. Omówienie i prezentacja starych i nowych piktogramów, oznakowań substancji niebezpiecznych. Wytyczne Unii Europejskiej odnośnie nowych systemów oznakowań substancji i mieszanin chemicznych.

Wzory znaków ostrzegawczych (piktogramów) systemu GHS

Average: 3.4 (9 votes)

W celu zapewninia ochrony zdrowia ludzi i środowiska, w tym warstwy ozonowej oraz ułatwienia światowej wymiany handlowej, w ramach struktury Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), opracowano ujednolicone kryteria klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin pod nazwą GHS (Globally Harmonized System - Globalny System Zharmonizowany).

Klasy zagrożeń w systemie GHS

Average: 3.9 (18 votes)

„Klasa zagrożenia” oznacza charakter zagrożenia wynikający z właściwości fizycznych, zagrożenia dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska.

(na podstawie Załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. - Dz.Urz. UE nr L 353 z 31.12.2008, s.36-140)

 

Globalny System Zharmonizowany - Globally Harmonized System (GHS)

Brak głosów

Aby zapewnić ochronę zdrowia ludzi i środowiska, w tym warstwy ozonowej oraz ułatwić światową wymianę handlową, w ramach struktury Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), opracowano ujednolicone kryteria klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin pod nazwą GHS (Globally Harmonized System - Globalny System Zharmonizowany).

Wzory znaków ostrzegawczych (piktogramów), oraz nazwy określające ich znaczenie i symbole

Average: 3.9 (67 votes)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników/użytkowników podczas pracy z substancjami i preparatami niebezpiecznymi, opracowano odpowiednie wzory graficznych znaków ostrzegawczych i symboli określających ich znaczenie. Zgodnie z odpowiednimi przepisami znaki te należy umieszczać na opakowaniach substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych.

 

Subskrybuj RSS - piktogramy chemiczne

Partnerzy Portalu

laboratoria.net

Rekomendowane Firmy

Notatek.pl - Materiały na studia: notatki, ćwiczenia, wykład

Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski

Fiszkoteka