Oblicz masę soli po odparowaniu 2 molowego roztworu.

ID: 
CMS5

Odparowano 200 cm3 roztworu chlorku sodu o stężeniu 2 mol/dm3. Oblicz ile otrzymano soli. Masa molowa NaCl wynosi 58,5 g/mol.

[header = Rozwiązanie]

Rozwiązanie:

Dane:

Cm= 2 mol/dm3;

Vr = 200 cm3 = 0,2 dm3;

MNaCl = 58,5 g/mol.

Szukane:

ms = ?.

Obliczenia:

 A)

Obliczamy liczbę moli (n).

 2 mol(s) -------------- 1,0 dm3(r) ⇒ z def. Cm

 n mol(s) --------------- 0,2 dm3(r)
 ----------------------------------------
  n = (2 • 0,2)/1 = 0,4 mol

 

Obliczamy masę substancji (ms).

 1,0 mol(s) -------------- 58,5 g(s)

 0,4 mol(s) --------------    ms g(s)
 -----------------------------------------------

 ms = (0,4 • 58,5)/1 =  23,4 g

ms23,4 [g]

 


B)

Obliczamy masę substancji (ms).

Cm = n/Vr ⇒ n = Cm • Vr

n = ms/M ⇒ ms = n • M

ms = Cm • Vr • M

ms = 2 • 0,2 • 58,5 = 23,4

ms = [mol]/[dm3] • [dm3] • [g/mol] = [g]

ms2,4 [g]

   

Odpowiedź:

W roztworze znajduje się 23,4 g wodorotlenku sodu.

Brak głosów

Partnerzy Portalu

laboratoria.net

Rekomendowane Firmy

Notatek.pl - Materiały na studia: notatki, ćwiczenia, wykład

Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski

Fiszkoteka