biografie

Biografie chemików - to artykuły, które opowiadają opowiadają o życiu, losach i odkryciach naukowców, którzy poświęcili swoje życie na badania w dziedzinach chemii i pokrewnych.

Poniżej znajduje się lista biografii chemików.

Ignacy Łukasiewicz

Ignacy Łukasiewicz rodzi się 8 marca 1822 roku w Zadusznikach w diecezji tarnowskiej. Pochodzi ze skromnej rodziny inteligenckiej. Ojciec jest żołnierzem kościuszkowskim. Atmosfera domu rodzinnego jest serdeczna, patriotyczna i demokratyczna, a sposób życia skromny.

Jöns Jacob Berzelius

Jöns Jacob Berzelius rodzi się w roku 1779 w Vaversunda, umiera w 1848 w sztokholmie. O jego życiu prywatnym i rodzinie źródła nic nie mówią. Możemy za to znaleźć obszerne informacje na temat jego działalności i dokonaniach w dziedzinie chemii.

Karol Olszewski

Karol Olszewski urodził się 29 stycznia 1846 roku w Broniszewie koło Tarnowa. Bardzo wcześnie stracił ojca i wraz z matką przeprowadził się do Nowego Sącza. Tam rozpoczął naukę w szkole podstawowej. W trakcie nauki w gimnazjum w 1863 roku wybucha powstanie i młody Karol wstępuje do oddziałów powstańczych.

Maria Skłodowska Curie

Maria Skłodowska Curie urodziła się 17 listopada 1867 roku w domu przy ulicy Freta 16 w Warszawie. Jej rodzice Bronisława i Władysław Skłodowscy pochodzili z drobnej szlachty, nie byli więc zamożni i Maria wychowywała się w trudnych warunkach, zarówno materialnych, jak i społecznych, związanych z sytuacją w zaborze rosyjskim.
Subskrybuj biografie

Partnerzy Portalu