58 Olimpiada Chemiczna

58 Olimpiada Chemiczna
(fot. www.olchem.edu.pl)

Koniec wakacji, rok szkolny się rozpoczął i nauka powoli nabiera tempa. Trwają także przygotowania do kolejnej 58 już Olimpiady Chemicznej. Zainteresowani tym tematem mogą już pobrać folder z informacjami dotyczącymi olimpiady oraz zadaniami do etapu wstępnego, z oficjalnej strony Olimpiady Chemicznej.

Celem Olimpiady Chemicznej jest m. in. rozwijanie zainteresowania chemią wśród młodzieży oraz stymulowanie aktywności i rozwoju naukowego młodzieży uzdolnionej. Zawody Olimpiady Chemicznej mają zasięg ogólnopolski i skierowane są głównie do uczniów Szkół Średnich a także Gimnazjów.

Olimpiada Chemiczna jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Chemiczne i jest finansowana z budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Co można uzyskać biorąc udział w Olimpiadzie Chemicznej? Można otrzymać szóstkę z chemii na koniec roku, zwolnienie z egzaminu maturalnego z chemii, zwolnienie z części lub całości egzaminów do szkół wyższych. Cztery osoby, które uzyskały najlepsze wyniki, biorą udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej.

W etapie wstępnym należy samodzielnie rozwiązać zadania zamieszczone w Informatorze Olimpiady. Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń zawodników i prac etapu wstępnego do Komitetów Okręgowych to 28.10.2011.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu