Badanie w liceach: matematyka, biologia, chemia to ulubione przedmioty ścisłe

Badanie w liceach: matematyka, biologia, chemia to ulubione przedmioty ścisłe
(fot. Bayer)

Matematyka i biologia to najbardziej lubiane przez polskich licealistów przedmioty ścisłe - wynika z badań "Barometr edukacyjny Bayer", które ogłoszono we wtorek na Politechnice Warszawskiej, podczas obchodów święta uczelni.

Celem badań "Barometr edukacyjny Bayer", było zdiagnozowanie postaw polskich licealistów względem nauk ścisłych. Projekt ten to element programu promocji nauk ścisłych wśród młodzieży.

Jak wynikło z badań, najbardziej lubianym przedmiotem ścisłym polskich licealistów jest matematyka (wskazało ją 31,5 proc. respondentów), następnie biologia (29,5 proc.) i chemia (25 proc.). Przedmioty te wypadają jednak gorzej niż języki obce (42,5 proc.) oraz język polski (32 proc). Polscy uczniowie najrzadziej deklarowali, że lubią fizykę (17 proc.).

Licealiści cenią matematykę jako przedmiot rozwijający intelekt i zdolność logicznego myślenia. Biologia jest lubiana ze względu na walory poznawcze wynikające z jej empirycznego charakteru, natomiast chemia i fizyka - ze względu na realizowane doświadczenia.

W zestawieniu przedmiotów, których licealiści uczą się pod kątem przyszłej pracy zawodowej najlepiej wypadły języki obce. Matematyka i biologia - ocenione wyżej niż język polski - zajęły tu drugie i trzecie miejsce.

"Jeżeli uczniowie lubią języki obce, to fizyka, matematyka i chemia to są takie języki obce.(...) Język matematyki, fizyki czy chemii jest trudniejszy niż hieroglify" - skomentował we wtorek w PW prof. Robert Hołyst, dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN.

Jak wynika z ankiety, licealiści dostrzegają korzyści, jakie mogą mieć przedmioty ścisłe dla ich życia zawodowego. Według badanych, matematyka daje możliwość zatrudnienia w wielu zawodach, biologia i chemia zapewnią ciekawą, rozwijającą pracę, a dzięki fizyce łatwo znaleźć zatrudnienie za granicą.

"Zrozumienie pojęć z zakresu nauk ścisłych wymaga dużego nakładu pracy, dobrego przygotowania, wielu ćwiczeń, rozwijania logicznego myślenia i pomocy dorosłych w tej żmudnej pracy – mówi dr Stefania Elbanowska-Ciemuchowska z Zakładu Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, konsultant merytoryczny programu. - Czynnikiem wpływającym na emocje i powodującym zwiększenie atrakcyjności przedmiotu są doświadczenia".

Badanie „Barometr edukacyjny Bayer”, zrealizował na zlecenie firmy Bayer instytut Millward Brown SMG/KRC. Ankietę przeprowadzono w październiku br. na próbie 543 uczniów klas pierwszych liceów ogólnokształcących w całym kraju.

Żródło:

PAP - Nauka w Polsce, Ludwika Tomala www.naukawpolsce.pap.pl

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu