ChZT metaodą manganianową(VII) - przygotowanie odczynników

ID:
CMW6

Podczas oznaczania utlenialności (jest to oznaczenie ChZT metodą manganianową(VII)) w środowisku kwaśnym, używa się między innymi takich roztworów jak szczawian sodu (Na2C2O4) o stężeniu 0,0062 mol/dm3 i manganian(VII) potasu (KMnO4) o stężeniu 0,0025 mol/dm3. Oblicz z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, jakie ilości tych odczynników należy odważyć, aby przygotować po 250 cm3 roztworów.

 

Rozwiązanie:

Dane:

CmNa2C2O4 = 0,0062 mol/dm3;

CmKMnO4= 0,0025 mol/dm3;

VNa2C2O4  = VKMnO4  = 250 cm3 = 0,25 dm3.

Szukane:

ms = ?.

Obliczenia:

Korzystając z układu okresowego pierwiastków (UOP) lub tablic chemicznych, szukamy masy molowe naszych związków chemicznych.

MNa2C2O4 = 133,9986 [g/mol];

MKMnO4   = 158,0339 [g/mol].

B)

Obliczamy masę substancji szczawianu sodu (ms).

Cm=nVrn=Cm·Vrn=msMms=n·Mms=Cm·Vr·Mms=0,0062·0,25·133,9986=0,2077ms=moldm3·dm3·gmol=gms=0,2077 g

 

 

Obliczamy masę substancji manganianu(VII) potasu (ms).

 

 

Cm=nVrn=Cm·Vrn=msMms=n·Mms=Cm·Vr·Mms=0,0025·0,25·158,0339=0,0988ms=moldm3·dm3·gmol=gms=0,0988 g

 

Odpowiedź:

Do przygotowania roztworów należy odważyć 0,2077 g Na2C2O4, oraz 0,0988 g KMnO4.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu