Dla następujących soli złożonych, oblicz gramorównoważnik...

ID:
RChO5

Dla następujących soli złożonych, oblicz gramorównoważnik ze względu na poszczególne jony.

a) MgNH4PO4;

b) KAl(SO4)2;

c) (NH4)2Fe(SO4)2 • 6H2O.

 

Rozwiązanie:

Dla soli złożonej, gramorównoważnik oblicza się względem konkretnego kationu lub anionu, dzieląc masę mola związku przez sumę wartościowości danego kationu lub anionu.

 

ada) Masa mola fosforanu(V) amonu i magnezu wynosi 137,32 g,

wartościowość magnezu = 2, więc:

gRMg = 137,32/2 = 68,66 g

wartościowość grupy amonowej = 1, więc:

gRNH4+  = 137,32/1 = 137,32 g

wartościowość grupy fosforanowej(V) (reszty kwasowej) = 3, więc:

gRPO4  = 137,32/3 = 45,77 g

 

adb) Masa mola ałunu glinowo-potasowego wynosi 226,15 g,

wartościowość potasu = 1, więc:

gRK = 226,15/1 = 226,15 g

wartościowość glinu = 3, więc:

gRAl  = 226,15/3 = 75,38 g

suma wartościowości grupy siarczanowej(VI) (reszty kwasowej) = 4, więc:

gRSO4  = 226,15/4 = 56,54 g

 

adc) Masa mola siarczanu(VI) amonu żelaza(II) sześciowodnego (soli Mohr'a) wynosi 392,16 g,

suma wartościowości grupy amonowej = 2, więc:

gRNH4+  = 392,16/2 = 196,08 g

wartościowość żelaza = 2, więc:

gRFe  = 392,16/2 = 196,08 g

suma wartościowości grupy siarczanowej(VI) (reszty kwasowej) = 4, więc:

gRSO4  = 392,16/4 = 98,04 g

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu