Do 15% roztworu dolano wody

ID:
CPP12

Do 100 cm3 15 % roztworu o gęstości 1,2 g/cm3, wlano 50 cm3 wody (gęstość wody 1 g/cm3). Oblicz stężenie procentowe powstałego w ten sposób roztworu.

 

Rozwiązanie:

Dane:

Vr1 = 100 cm3;

Vw = 50 cm3  ⇒ 50 g dla gęstości wody 1 g/cm3;

Cp1 = 15 %;

dr = 1,2 g/cm3.

Szukane:

Cp2 = ?.

Obliczenia:

A)

Obliczamy masę roztworu pierwszego (mr1).

 1,2 g -----------    1 cm3  ⇒ z def. gęstości

       mr1 ---------- 100 cm3
----------------------------------
mr = (1,2 • 100)/1 = 120g

 

Podczas rozcieńczania roztworu zmienia się zawartość rozpuszczalnika (w tym przypadku wody) natomiast zawartość substancji rozpuszczonej pozostaje bez zmian. Z tego względu obliczamy najpierw masę substancji rozpuszczonej.

 

Obliczamy masę substancji (ms).

  15 g(s) ------------- 100 g(r)  ⇒  z def. Cp
      ms ---------------- 120 g(r)
------------------------------------
ms = (15 • 120)/100 = 18 g

 

Obliczamy masę roztworu drugiego (mr2).

mr2 = mr1 + mw

mr2 = 120 + 50

mr2 = [g] + [g] = [g]

mr2 = 170 g

 

Mając wyliczoną masę substancji rozpuszczonej, oraz masę roztworu drugiego (po rozcieńczeniu), w prosty sposób obliczamy stężenie procentowe nowego roztworu.

 

Obliczamy stężenie procentowe (Cp2).

  18 g(s) -----------  170 g(r)
    X g(s) ------------ 100 g(r)
----------------------------------
X = (18 • 100)/170 = 10,59 g  ⇒ Cp

Cp10,59 %

 


B)

Obliczamy masę roztworu pierwszego (mr1).

dr=mr1Vr1mr1=dr·Vr1mr1=1,2·100=120mr1=gcm3·cm3=gmr1=120 g

 

Podczas rozcieńczania roztworu zmienia się zawartość rozpuszczalnika (w tym przypadku wody) natomiast zawartość substancji rozpuszczonej pozostaje bez zmian. Z tego względu obliczamy najpierw masę substancji rozpuszczonej.

 

Obliczamy masę substancji (ms).

Cp=msmr·100% ms=Cp·mr100%ms=15·120100=43,6ms=%·g%=gms=18 g

 

Obliczamy masę roztworu drugiego (mr2).

 

mr2 = mr1 + mw

mr2 = 120 + 50

mr2 = [g] + [g] = [g]

mr2 = 170 g

 

Mając wyliczoną masę substancji rozpuszczonej, oraz masę roztworu drugiego (po rozcieńczeniu), w prosty sposób obliczamy stężenie procentowe nowego roztworu.

 

Obliczamy stężenie procentowe (Cp2).

Cp=msmr·100% Cp=18170·100 =10,59Cp=gg·%Cp=10,59%

 

Odpowiedź:

Stężenie powstałego roztworu wynosi 10,59 %.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu