Do zlewki, w której znajdował się azotan srebra...

ID:
CPS4

Do zlewki, w której znajdował się azotan(V) srebra w ilości 5 g, wlano 150 cm3 wody destylowanej. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.

 

Rozwiązanie:

Jeśli nie podano inaczej, gęstość wody przyjmuje się jako 1 g/cm3.

Dane:

ms = 5 g;

Vw = 150 cm3   ⇒  mw = 150 g.

Szukane:

Cp = ?.

Obliczenia:

A)

Obliczamy masę roztworu (mr).

mr = mw + ms

mr = 150 + 5 = 155

mr = [g] + [g] = [g]

mr = 155 g

 

Obliczamy stężenie procentowe roztworu (Cp).

  5 g(s) ------------ 155 g(r)

  X g(s) ------------ 100 g(r)
----------------------------------
X = (5·100)/155 = 3,23 g  ⇒ Cp

Cp3,23 %


B) 

Obliczamy stężenie procentowe (Cp).

Cp=msmr·100% Cp=msms+mw·100%Cp=55+150·100=3,23Cp=gg+g·%=%Cp=3,23 %

 

Odpowiedź:

Stężenie procentowe roztworu wynosi 3,23 %.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu