III Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców

III Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców
(fot. PKMN)

W dniach 12 – 14 października 2017 roku w Rzeszowie na terenie miasteczka akademickiego Politechniki Rzeszowskiej odbędzie się III Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców. Konferencja o charakterze ogólnopolskim organizowana jest przez Samorządy Doktorantów i Studentów Politechniki Rzeszowskiej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Będzie to trzecia tego typu konferencja w regionie, której celem jest zjednoczenie społeczności młodych naukowców, integracja środowiska akademickiego studentów i doktorantów oraz wskazanie studentom możliwości dalszego naukowego rozwoju. Tego rodzaju wydarzenie będzie świetną okazją do wymiany naukowych doświadczeń, integracji kulturowej, a także promocji różnych gałęzi przemysłu z regionu podkarpackiego.
Młodzi naukowcy z różnych dziedzin nauki i techniki będą mieć niepowtarzalną okazję do zaprezentowania przedsiębiorcom swoich badań podczas cyklu wystąpień. Mamy również nadzieję, że wyróżniające się prace badawcze oraz projektowe zostaną w przyszłości wykorzystane w przedsiębiorstwach naszego regionu, co przyczyni się do zwiększenia ich innowacyjności i konkurencyjności na rynku.
Uczestnicy będą mieli możliwość opublikowania swoich prac w monografii konferencyjnej lub wybranych czasopismach naukowych. Opłata konferencyjna wynosi 300 zł.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konferencji można znaleźć pod adresem: http://doktoranci.w.prz.edu.pl/podkarpacka-konferencja-mlodych-naukowcow.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu