Ile gramów czystego kwasu siarkowego(VI) znajduje się...

ID:
CPW9

Ile gramów czystego kwasu siarkowego(VI) znajduje się w 300 cm3 20 % roztworu o gęstości 1,139 g/cm3?

 

Rozwiązanie:

Dane:

Vr = 300 cm3;

Cp = 20 %;

dr = 1,139 g/cm3.

Szukane:

ms = ?.

Obliczenia:

A)

Obliczamy masę roztworu (mr).

 1,139 g(s) -----------    1 cm3  ⇒ z definicji gęstości

              mr ---------- 300 cm3
----------------------------------
mr = (1,139 • 300)/1 = 341,7 g

 

Obliczamy masę kwasu (ms).

  20 g(s) ------------- 100 g(r)  ⇒  z def. Cp
   ms ---------------- 341,7 g(r)
------------------------------------
ms = (20 • 341,7)/100 = 68,34 g

 


B)

Obliczamy masę roztworu (mr).

dr=mrVrmr=dr·Vrmr=1,139·300=341,7mr=gcm3·cm3=gmr=341,7 g

 

Obliczamy masę kwasu (ms).

Cp=msmr·100% ms=Cp·mr100%ms=20·341,7100=68,34ms=%·g%=gms=68,34 g

 

Odpowiedź:

W roztworze znajduje się 68,34 g czystego kwasu siarkowego(VI).

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu