Ile gramów soli znajduje się...

ID:
CPS7

Ile gramów soli znajduje się w 0,5 dm3 roztworu o stężeniu 8 % i gęstości 1,09 g/cm3.

 

Rozwiązanie:

Dane:

Vr = 0,5 dm3 = 500 cm3;

Cp = 8 %;

dr = 1,09 g/cm3.

Szukane:

ms = ?.

Obliczenia:

A)

Obliczamy masę roztworu (mr).

 1,09 g -----------    1 cm3  ⇒ z definicji gęstości

       mr ---------- 500 cm3
----------------------------------
mr = (1,09 • 500)/1 = 545 g

 

Obliczamy masę soli (ms).

  8 g(s) ------------- 100 g(r)  ⇒  z def. Cp
    ms ---------------- 545 g(r)
------------------------------------
ms = (8 • 545)/100 = 43,6 g

 


B)

Obliczamy masę roztworu (mr).

dr=mrVrmr=dr·Vrmr=1,09·500=545mr=gcm3·cm3=gmr=545 g

 

Obliczamy masę soli (ms).

Cp=msmr·100% ms=Cp·mr100%ms=8·545100=43,6ms=%·g%=gms=43,6 g

 

Odpowiedź:

W roztworze znajduje się 43,6 g soli.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu