Ile soli znajduje się w 8 % roztworze

ID:
CPP11

Ile gramów soli znajduje się w 150 cm3 roztworu o stężeniu 8 % i gęstości 1,09 g/cm3.

 

Rozwiązanie:

Dane:

Vr = 150 cm3;

Cp = 8 %;

dr = 1,09 g.

Szukane:

ms = ?.

Obliczenia:

A)

Obliczamy masę roztworu (mr).

 1,09 g -----------    1 cm3  ⇒ z def. gęstości

       mr ---------- 150 cm3
----------------------------------
mr = (1,09 • 150)/1 = 163,5 g

 

Obliczamy masę soli (ms).

  8 g(s) ------------- 100     g(r)  ⇒  z def. Cp
    ms ---------------- 163,5 g(r)
------------------------------------
ms = (8 • 163,5)/100 = 13,08 g


B)

Obliczamy masę roztworu (mr).

dr=mrVr mr=dr·Vrmr=1,09·150=163,5mr=gcm3·cm3=gmr=163,5 g

 

Obliczamy masę soli (ms).

Cp=msmr·100% ms=Cp·mr100%ms=8·163,5100=13,08ms=%·g%=gms=13,08 g

 

Odpowiedź:

W roztworze znajduje się 13,08 g soli.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu