Ile wodorotlenku sodu w 0,1 molowym roztworze?

ID:
CMW1

Oblicz ile gram wodorotlenku sodu znajduje się w 300 cm3 roztworu o stężeniu 0,1 mol/dm3. Masa molowa NaOH wynosi 40 g/mol.

 

Rozwiązanie:

Dane:

Cm= 0,1 mol/dm3;

Vr = 300 cm3 = 0,3 dm3;

MNaOH = 40 g/mol.

Szukane:

ms = ?.

Obliczenia:

 A)

Obliczamy liczbę moli (n).

 0,1 mol(s) -------------- 1,0 dm3(r) ⇒ z def. Cm

   n mol(s) --------------- 0,3 dm3(r)
 ----------------------------------------
  n = (0,1 • 0,3)/1 = 0,03 mol

 

Obliczamy masę substancji (ms).

 1,00 mol(s) -------------- 40 g(s)

 0,03 mol(s) -------------- ms g(s)
 -----------------------------------------------

 ms = (0,03 • 40)/1 =  1,2 g

ms1,2 g

 


B)

Obliczamy masę substancji (ms).

Cm=nVrn=Cm·Vrn=msMms=n·Mms=Cm·Vr·Mms=0,1·0,3·40=1,2ms=moldm3·dm3·gmol=gms=1,2 g

   

Odpowiedź:

W roztworze znajduje się 1,2 g wodorotlenku sodu.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu