Jak przygotować roztwór 2 molowy?

ID:
CMS6

Oblicz ile NaOH należy odważyć aby otrzymać 2 molowy roztwór, w ilości 250 cm3. Masa molowa wodorotlenku sodu wynosi 40 g/mol.

 

Rozwiązanie:

Dane:

Cm= 2 mol/dm3;

Vr = 250 cm3 = 0,25 dm3;

MNaOH = 40 g/mol.

Szukane:

ms = ?.

Obliczenia:

 A)

Obliczamy liczbę moli (n).

 2 mol(s) -------------- 1,00 dm3(r) ⇒ z def. Cm

 n mol(s) -------------- 0,25 dm3(r)
 ----------------------------------------
  n = (2 • 0,25)/1 = 0,5 mol

 

Obliczamy masę substancji (ms).

 1,0 mol(s) -------------- 40 g(s)

 0,5 mol(s) -------------- ms g(s)
 -----------------------------------------------

 ms = (0,5 • 40)/1 =  20 g

ms20 g

 


B)

Obliczamy masę substancji (ms).

Cm=nVrn=Cm·Vrn=msMms=n·Mms=Cm·Vr·Mms=2·0,25·40=20ms=moldm3·dm3·gmol=gms=20 g

   

Odpowiedź:

Do sporządzenia 2 molowego roztworu, należy odważyć 20 g wodorotlenku sodu.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu