Jaką masę azotanu(V) srebra należy odważyć...

ID:
CNO2

Jaką masę azotanu(V) srebra należy odważyć, aby przygotować 0,1 dm3 roztworu o stężeniu 0,1 N. Masa 1 mola AgNO3 wynosi 170 g.

 

Rozwiązanie:

Dane:

Cn = 0,1 N

Vr = 0,1 dm3.

Szukane:

ms = ?
 

A)

Obliczamy liczbę gramorównoważników (z).

0,1 gR(s) -------------- 1 dm3(r)  ⇒ z def. Cn

 z gR(s) -------------- 0,1 dm3(r)
-------------------------------------
   z = (0,1 • 0,1)/1 = 0,01

 

Obliczamy wartość gR AgNO3

Masa mola AgNO3 wynosi 170 g, wartościowość srebra równa się 1.

gR = 170/1 = 170 g

 

Obliczamy masę AgNO3 (ms).

  1 gR(s) -------------- 170 g(s)

  0,01 gR(s) --------------  ms (s)
---------------------------------------------
   ms = (0,01 • 170)/1 = 1,7

   ms = 1,7 g


B)

Obliczamy liczbę gramorównoważników (z).

Cn=zVr z=Cn·Vrz=0,1·0,1=0,01z=(gR)[dm3]·[dm3]=(gR)z=0,01 (gR)

 

Obliczamy wartość gR AgNO3

Masa mola AgNO3 wynosi 170 g, wartościowość srebra równa się 1.

gR = 170/1 = 170 g

 

Obliczamy masę AgNO3 (ms).

z=msgR  ms=z·gRms=0,01·170=1,7ms=[ ]·[g] = [g]ms=1,7 g

 

Odpowiedź:

Aby przygotować ten roztwór należy odważyć 1,7 g azotanu(V) srebra

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu