Konkurs - Polsko-Niemiecka Naukowa Nagroda COPERNICUS

9 konkurs o nagrodę COPERNICUS
(fot. www.fnp.org.pl)

9 konkurs o nagrodę COPERNICUS dla wybitnych polskich i niemieckich uczonych ogłosiła Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz z niemieckim stowarzyszeniem Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Nagroda COPERNICUS została ustanowiona w celu podkreślenia znaczenia polsko-niemieckiej współpracy naukowej, jest wyróżnieniem dla wybitnych i naukowców z Polski i Niemiec, którzy mają szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej.

 

Dla kogo?

Konkurs jest skierowany do reprezentantów wszystkich dziedzin nauki, w tym do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych.
Do nominowania kandydatów i kandydatek uprawnieni są uczeni posiadający minimum stopień naukowy doktora, którzy są zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. W konkursie przyjmowane są także autonominacje.

 

Wymagania

Kandydaci i kandydatki muszą spełnić kilka warunków, m.in. posiadać co najmniej stopień doktora i kierować zespołem badawczym w polskiej lub niemieckiej instytucji naukowej. Muszą też być zatrudnieni w państwowej uczelni i/lub w jednostce naukowej w Niemczech lub w podmiocie należącym do systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.

 

Nagroda

Nagroda jest przyznawana w drodze konkursu dwóm współpracującym uczonym – jednemu pracującemu w Polsce, a drugiemu w Niemczech. Wysokość nagrody wynosi 200 000 EUR – po 100 000 EUR dla każdego z laureatów.

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia kandydatów w dziewiątym konkursie o nagrodę COPERNICUS (edycja 2022) zgłaszać można do 20 lipca 2021.


Szczegóły konkursu dostępne na: https://www.fnp.org.pl/oferta/nagroda-copernicus

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu