Mendelejew tego nie wie...

Nowe nazwy pierwiastków chemicznych
(fot. Magdalena NIedźwiedzka)

Odkąd pamiętam, w układzie okresowym pierwiastków chemicznych zawsze były „dziury”. Jednak na początku 2010 r. układ okresowy został uzupełniony. Ostatnia z dziur została zapełniona w 2010 r. przez pierwiastek chemiczny o nazwie łacińskiej ununseptium. Nazwa ta jest zgodna z terminologią Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej IUPAC, jednak do tej pory nie ma „zwyczajowej” angielskiej wersji, którą nadaje IUPAC. Polskie nazwy są nadawane przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTCH). Większość z nas zna już rentgen (nazwa angielska roentgen zatwierdzona w 2004 r.) i darmsztadt (nazwa angielska darmstadt zatwierdzona w 2003 r.). Najnowsze zmiany dotyczące nazewnictwa dotyczą trzech pierwiastków chemicznych:

Cn - copernicium

 

copernicium Cn (stara nazwa ununbium)

Polska nazwa pierwiastka chemicznego o liczbie atomowej 112, kopernik, została zatwierdzona przez PTCHem po konsultacjach z katedrami Współczesnego Języka Polskiego i Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Lubelskiego. Angielska nazwa copernicium obowiązuje od 19 lutego 2010 r., czyli od 537. urodzin astronoma Mikołaja Kopernika.

 

 

Fl - flerovium

 

flerovium Fl (stara nazwa ununquadium)

 

 

 

 

 

 

Lv - livermorium

 

livermorium Lv (stara nazwa ununhexium)

 

 

 

 

 

 

1 czerwca 2011 uznano odkrycie pierwiastków chemicznych o liczbach atomowych 114 i 116. Łacińskie nazwy nadane według nomenklatury IUPAC to ununquadium (114) i ununhexium (116). 30 maja br. IUPAC zaakceptował angielskie nazwy – livermorium (symbol Lv) oraz flerovium (symbol Fl). PTCHem pracuje w tej chwili nad nadaniem polskich nazw. Pierwiastki chemiczne: ununtrium, ununpentium, ununseptium oraz ununoctium wciąż nie mają angielskich odpowiedników.

Uzupełniona końcówka 7. okresu prezentuje się następująco.

Pierwiastki 111-118

Istnieje wiele wariacji na temat układu okresowego pierwiastków chemicznych, jednak nie spotkałam sie jeszcze z wersją najbardziej aktualną.

Polecam serwis www.meta-synthesis.com, w którym wersje układu pochodzą już od 1000 r. p.n.e.:)

Aktualna wersja układu okresowego pierwiastków: www.iupac.org

Magdalena NIedźwiedzka

 

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu