Oblicz gramorównoważnik chemiczny dichromianu(VI) potasu...

ID:
RChO7

Oblicz gramorównoważnik chemiczny K2Cr2O7, który ulega redukcji w środowisku kwaśnym do soli chromu(III).

 

Rozwiązanie:

Zobacz teorie: Równoważnik chemiczny - omówienie przykład 6.

 

Masa mola dichromianu(VI) potasu wynosi 294,20 g.

Reakcja

Cr2O72- + 6e- → 2Cr3+

 W reakcji zostało wymienionych 6 elektronów więc:

gR = 294,20/6 = 49,03 g

 

Odpowiedź:

Gramorównoważnik K2Cr2O7 wynosi 49,03 g

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu