Oblicz gramorównoważnik chemiczny tiosiarczanu sodu...

ID:
RChO8

Oblicz gramorównoważnik chemiczny Na2S2O3, gdy w reakcji jony S2O32- przechodzą w S4O62-.

 

Rozwiązanie:

Zobacz teorie: Równoważnik chemiczny - omówienie przykład 6.

 

Masa mola tiosiarczanu sodu wynosi 163,13 g.

Reakcja

2S2O32- - 2e- → S4O62-

W reakcji zostały wymienione 2 elektrony, ale dla 2 moli jonów tiosiarczanowych, natomiast dla 1 mola będzie wymieniony 1 elektron, więc:

gR = 163,13/1 = 163,13 g

 

Odpowiedź:

Gramorównoważnik Na2S2O3 wynosi 163,13 g

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu