Oblicz ile gramów NaOH...

ID:
CPW3

Oblicz ile gramów NaOH o stopniu czystości 95 % należy odważyć, aby przygotować 2 kg roztworu o stężeniu 10 %.

 

Rozwiązanie:

Dane:

mr = 2 kg = 2000 g;

Cp = 10 %;

CpNaOH = 95 %.

Szukane:

mr(95%) = ?.  ⇒  masę zanieczyszczonego NaOH traktujemy jako roztwór (stały).

Obliczenia:

 A)

Obliczamy potrzebną masę czystego NaOH (ms).

10 g(s) ---------- 100 g(r)  ⇒  z def. Cp
  ms -------------- 2000 g(r)
---------------------------------
ms = (10 • 2000)/100 = 200 g

 

Obliczamy potrzebną masę zanieczyszczonego  NaOH (mr(95%)).

95 g(s) --------------- 100 g(r)  ⇒  z def. Cp
200 g(s) -------------- mr(95%)  ⇒  w zanieczy. NaOH musimy mieć 200 g czystej zasady
---------------------------------
mr(95%) = (100 • 200)/95 = 210,53 g

 


B)

Obliczamy potrzebną masę czystego NaOH (ms).

Cp=msmr·100% ms=Cp·mr100%ms=10·2000100=200ms=%·g%=gms=200 g

 

Obliczamy potrzebną masę zanieczyszczonego  NaOH (mr(95%)).

CpNaOH=msmr(95%)·100% mr(95%)=msCpNaOH·100%mr(95%)=20095·100=210,53mr(95%)=g%·%=gmr(95%)=210,53 g

 

Odpowiedź:

Należy odważyć 210,53 g wodorotlenku sodu.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu