Oblicz masę soli po odparowaniu 2 molowego roztworu

ID:
CMS5

Odparowano 200 cm3 roztworu chlorku sodu o stężeniu 2 mol/dm3. Oblicz ile otrzymano soli. Masa molowa NaCl wynosi 58,5 g/mol.

 

Rozwiązanie:

Dane:

Cm= 2 mol/dm3;

Vr = 200 cm3 = 0,2 dm3;

MNaCl = 58,5 g/mol.

Szukane:

ms = ?.

Obliczenia:

 A)

Obliczamy liczbę moli (n).

 2 mol(s) -------------- 1,0 dm3(r) ⇒ z def. Cm

 n mol(s) --------------- 0,2 dm3(r)
 ----------------------------------------
  n = (2 • 0,2)/1 = 0,4 mol

 

Obliczamy masę substancji (ms).

 1,0 mol(s) -------------- 58,5 g(s)

 0,4 mol(s) --------------    ms g(s)
 -----------------------------------------------

 ms = (0,4 • 58,5)/1 =  23,4 g

ms23,4 g

 


B)

Obliczamy masę substancji (ms).

Cm=nVrn=Cm·Vrn=msMms=n·Mms=Cm·Vr·Mms=2·0,2·58,5=23,4ms=moldm3·dm3·gmol=gms=23,4 g

   

Odpowiedź:

W roztworze znajduje się 23,4 g wodorotlenku sodu.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu