Oblicz masę wodorotlenku potasu...

ID:
CPS3

Oblicz masę wodorotlenku potasu otrzymaną po odparowaniu do sucha 100 cm3 17,1 % roztworu o gęstości 1,16 g/cm3.

 

Rozwiązanie:

Dane:

Vr = 100 cm3;

Cp = 17,1 %;

dr = 1,16 g.

Szukane:

ms = ?.

Obliczenia:

A)

Obliczamy masę roztworu (mr).

1,16 g ----------- 1 cm3  ⇒ z definicji gęstości

  mr  -------------- 100 cm3
----------------------------------
mr = (1,16 • 100)/1 = 116 g

 

Obliczamy masę substancji (ms).

17,1 g(s) ---------- 100 g(r)
    ms ---------------- 116 g(r)
------------------------------------
ms = (17,1 • 116)/100 = 19,84 g


B)

Obliczamy masę roztworu (mr).

dr=mrVrmr=dr·Vrmr=1,16·100=116mr=gcm3·cm3=gmr=116 g

 

Obliczamy masę substancji (ms).

Cp=msmr·100% ms=Cp·mr100%ms=17,1·116100=19,84ms=%·g%=gms=19,84 g

 

Odpowiedź:

Powstanie 19,84 g wodorotlenku sodu.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu