Oblicz stężenie molowe azotanu(V) sodu

ID:
CMS8

W 200 cm3 roztworu znajduje się 34 g azotanu(V) sodu. Oblicz stężenie molowe tego roztworu. Masa molowa azotanu(V) sodu wynosi 85 g/mol.

 

Rozwiązanie:

Dane:

ms = 34 g;

Vr = 200 cm3 = 0,2 dm3;

MNaNO3 = 85 g/mol

Szukane:

Cm = ?.

Obliczenia:

 A)

Obliczamy liczbę moli (n).

 1 mol(s) -------------- 85 g(s)

 n mol(s) -------------- 34 g(s)
 ----------------------------------------
  n = (1 • 34)/85 = 0,4 mol

  

Obliczamy stężenie molowe (Cm).

 0,4 mol(s) -----------  0,2 dm3(r)

 X mol(s) --------------  1,0 dm3(r) ⇒ z def. Cm
 -----------------------------------------------

 X = (0,4 • 1)/0,2  =  2 mol  ⇒  Cm

Cm2 mol/dm3

 


B)

Obliczamy liczbę moli (n).

n=msMn=3485=0,4n=ggmol=moln=0,4 mol

 

Obliczamy stężenie molowe (Cm).

Cm=nVrCm=0,40,2=2Cm=moldm3=moldm3Cm=2 moldm3

  

Odpowiedź:

Stężenie molowe roztworu azotanu(V) sodu wynosi 2 mol/dm3.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu