Rozpuszczono siarczek sodu w wodzie, oblicz stęzenie molowe

ID:
CMW3

Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 234 g siarczku sodu w 6 dm3 wody. Gęstość otrzymanego roztworu wynosi 1,04 g/cm3.

 

Rozwiązanie:

Dane:

d = 1,04 g/cm3;

ms = 234 g;

Vwody = 6 dm3.

Szukane:

Cm = ?.

Obliczenia:

Korzystając z układu okresowego pierwiastków (UOP) lub tablic chemicznych, szukamy masę molową siarczku sodu.

MNa2S = 78 g/mol

 

Jeśli nie podano w treści zadania, gęstość wody przyjmujemy 1 g/cm3

Obliczamy masę wody (mw).

      1  cm3(w) --------------    1 g(w)

 6000 cm3(w) -------------- mw g(w)
 ------------------------------------------------
  mw = 6000 g

 

Obliczamy masę roztworu (mr).

mr = ms + mw

mr = 234 + 6000 = 6234 g

 

 A)

Obliczamy liczbę moli (n).

 1 mol(s) -------------- 78 g(s)

 n mol(s) -------------- 234 g(s)
 ----------------------------------------
  n = 234/78 = 3 mol

 

Obliczamy objętość roztworu (Vr).

  1,04 g(r) --------------  1 cm3(r)

 6234 g(r) -------------- Vr cm3(r)
 ----------------------------------------
  Vr = 6234/1,04 = 5994 cm3 = 5,994 dm3

 

Obliczamy stężenie molowe (Cm).

 3 mol(s) -------------- 5,994 dm3(r)

 X mol(s) -------------- 1,00 dm3(r) ⇒ z def. Cm
 -----------------------------------------------

 X = (3 • 1)/5,994 =  0,5005  ⇒  Cm

Cm0,5005 mol/dm3

 


B)

Obliczamy liczbę moli (n).

n=msMn=23478=3n=ggmol=moln=3 mol

 

Obliczamy objętość roztworu (Vr).

d=mrVrVr=mrdVr=62341,04=5994Vr=ggcm3=cm3Vr=5994 cm3=5,994 dm3

 

Obliczamy stężenie molowe (Cm).

Cm=nVrCm=35,994=0,5005Cm=moldm3=moldm3Cm=0,5005 moldm3

  

Odpowiedź:

Stężenie molowe tego roztworu wynosi 0,5005 mol/dm3.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu