Roztwór wodoroftalanu potasu w oznaczeniu ChZT

ID:
CMO3

W oznaczeniu chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT) stosuje się jako roztwór wzorcowy, roztwór wodoroftalanu potasu (KC8H5O4), odpowiadający teoretycznej wartości ChZT równej 500 mg/dm3. Taka wartość odpowiada roztworowi wodoroftalanu potasu o stężeniu 2,0824 mmol/dm3. Oblicz masę wodoroftalanu potasu jaka potrzebna jest do sporządzenia 500 cm3 roztworu o powyższym stężeniu.

 

Omówienie:

Do wykonania obliczeń potrzebna będzie znajomość masy molowej wodoroftalanu potasu, która wynosi 204,28 g/mol.

Dla ułatwienia dalszych obliczeń, masę molową wyrazimy w mniejszej jednostce jako 204,28 mg/mmol.

 

Rozwiązanie:

Dane:

Cm= 2,0824 mmol/dm3;

Vr = 500 cm3 = 0,5 dm3;

MKC8H5O4 = 204,28 mg/mmol.

Szukane:

ms = ?.

Obliczenia:

A)

Obliczamy liczbę moli (n).

  1 dm3(r) -------------- 2,0824 mmol(s) ⇒ z def. Cm

0,5 dm3(r) ------------- n mmol(s)
-----------------------------------------------
n = (0,5 • 2,0824)/1

n = 1,0412 mmol

 

Obliczamy masę substancji (ms).

   1,0 mmol(s) -------------- 204,28 mg(s)

 1,0412 mmol(s) -------------- ms mg(s)
 -----------------------------------------------
 ms = (1,0412 • 204,28)/1 =  212,7 mg

ms212,7 mg = 0,2127 g

 


B)

Obliczamy masę substancji (ms).

Cm=nVrn=Cm·Vrn=msMms=n·Mms=Cm·Vr·Mms=2,0824·0,5·204,28=0,2127ms=mmoldm3·dm3·mgmmol=mgms=212,7 mg = 0,2127 g

 

Odpowiedź:

Do sporządzenia tego roztworu, należy odważyć 0,2127 g wodoroftalanu potasu.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu