W 400 ml roztworu znajduje się 0,5 mola substancji

ID:
CMS2

W 400 cm3 roztworu znajduje się 0,5 mola substancji. Oblicz stężenie molowe tego roztworu.

 

Rozwiązanie:

Dane:

n = 0,5 mol;

Vr = 400 cm3 = 0,4 dm3.

Szukane:

Cm = ?.

Obliczenia:

 A)

Obliczamy stężenie molowe (Cm).

 0,5 mol(s) -------------- 0,4 dm3(r)

    X mol(s) ---------------   1 dm3(r)
 ----------------------------------------
  X = (0,5 • 1)/0,4 = 1,25 ⇒ Cm

Cm1,25 mol/dm3

 


B)

Obliczamy stężenie molowe (Cm).

Cm=nVrCm=0,50,4=1,25Cm=moldm3=moldm3Cm=1,25 moldm3

  

Odpowiedź:

Stężenie molowe tego roztworu wynosi 1,25 mol/dm3.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu