W alkoholu etylowym rozpuszczono...

ID:
CPS2

W 150 cm3 alkoholu etylowego rozpuszczono 40 g substancji. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu. Gęstość alkoholu etylowego wynosi 0,79 g/cm3.

 

Rozwiązanie:

Dane:

Valk. = 150 cm3;

ms = 40 g;

dalk. = 0,79 g/cm3.

Szukane:

Cp = ?.

Obliczenia:

A)

Obliczamy masę rozpuszczalnika - alkoholu (malk.).

0,79 g ------------ 1 cm3  ⇒ z definicji gęstości.

  malk. -------------150 cm3
----------------------------------
malk. = (0,79 • 150)/1 = 118,5 g

 

Obliczamy masę roztworu (mr).

mr = malk. + ms 

mr = 118,5 + 40

mr = 158,5 g

 

Obliczamy stężenie procentowe (Cp).

40 g(s) -------------- 158,5 g(r)

  X g(s) ---------------100 g(r)
----------------------------------
X = (40·100)/158,5 = 25,24 g  ⇒ Cp

Cp = 25,24 %


B)

Obliczamy masę rozpuszczalnika - alkoholu (malk.).

dalk.=malk.Valk.  malk.=Valk·dalk.malk.=150·0,79 =118,5malk.=cm3·gcm3=gmalk.=118,5 g

 

Obliczamy stężenie procentowe (Cp).

Cp=msms+malk.·100%Cp=4040+118,5·100=25,24Cp=gg+g·%=%Cp=25,24%

 

Odpowiedź:

Stężenie procentowe roztworu wynosi 25,24 %.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu