W alkoholu etylowym rozpuszczono jod...

ID:
CPP9

Mamy 200 cm3 alkoholu etylowego, w którym rozpuszczono 4,74 g jodu. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu. Gęstość alkoholu wynosi 0,79 g/cm3.

 

Rozwiązanie:

Dane:

Valk. = 200 cm3;

ms = 4,74 g;

dalk. = 0,79 g/cm3.

Szukane:

Cp = ?.

Obliczenia:

A)

Obliczamy masę alkoholu (malk.).

  0,79 g  -----------      1 cm3
     malk. -----------  200 cm3
----------------------------------
malk. = (0,79 • 200)/1 = 158 g

 

Obliczamy masę roztworu (mr).

mr = ms + malk.

mr = 4,74 + 158 = 162,74

 mr = [g]  +  [g]  =  [g]

mr = 162,74 g.

 

Obliczamy stężenie procentowe (Cp).

  4,74 g(s) -----------  162,74 g(r)
       X g(s) ------------ 100 g(r)
----------------------------------
X = (4,74 • 100)/162,74 = 2,91 g  ⇒ Cp

Cp2,91 %


B) 

Obliczamy masę alkoholu (malk.).

dalk.=malk.Valk.  malk.=Valk·dalk.malk.=200·0,79 =158malk.=cm3·gcm3=gmalk.=158 g

 

Obliczamy stężenie procentowe (Cp).

Cp=msms+malk.·100%Cp=4,744,74+158·100=2,91Cp=gg+g·%=%Cp=2,91%

 

Odpowiedź:

Stężenie procentowe tego roztworu wynosi 2,91 %.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu