W argentometrycznej metodzie oznaczania chlorków...

ID:
CPW7

W argentometrycznej metodzie oznaczania chlorków, jako wskaźnik stosuje się chromian(VI) potasu (K2CrO4) w postaci roztworu o stężeniu 10 %. Aby przygotować 250 g tego roztworu należy odważyć i rozpuścić w wodzie odpowiednią ilość chromianu(VI) potasu. Oblicz potrzebną masę chromianu(VI) potasu i wody.

 

Rozwiązanie:

Dane:

Cp = 10 %;

mr = 250 g.

Szukane:

ms = ?;

mw = ?.

Obliczenia:

A)

Obliczamy masę chromianu(VI) potasu (ms).

  10 g(s) ------------- 100 g(r)  ⇒  z def. Cp
      ms ---------------- 250 g(r)
------------------------------------
ms = (10 • 250)/100 = 25 g

 

Obliczamy masę wody (mw).

mr = ms +mw  ⇒  mw = mr -ms

mw = 250 - 25= 225

mw = [g]  -  [g]  =  [g]

mw = 225 g


B)

Obliczamy masę chromianu(VI) potasu (ms).

Cp=msmr·100% ms=Cp·mr100%ms=10·250100=25ms=%·g%=gms=25 g

 

Obliczamy masę wody (mw).

 

mr = ms + mw  ⇒  mw = mr - ms

mw = 250 - 25 = 225

mw =  [g]  +  [g]  =  [g]

mw = 225 g

 

Odpowiedź:

Należy odważyć 25 g chromianu(VI) potasu i 225 g wody.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu