W czerwcu uroczyste obchody Międzynarodowego Roku Chemii

W czerwcu uroczyste obchody Międzynarodowego Roku Chemii

Rok 2011 to Międzynarodowy Rok Chemii, a w Polsce także Rok Marii Skłodowskiej-Curie. Z tej okazji polskie środowisko chemików przygotowuje w Warszawie na początku czerwca dwudniowe obchody. Główne uroczystości związane z Międzynarodowym Rokiem Chemii zorganizuje kilkanaście instytucji naukowych i badawczych z całego kraju. Obchody odbędą się 2 i 3 czerwca w Instytutach Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) i Chemii Organicznej PAN (IChO PAN) w Warszawie.

W pierwszym dniu zaplanowano spotkania przedstawicieli świata nauki i przemysłu. "Chemia jest dziś wiodącą dziedziną nauki w Polsce. Chcemy zaprezentować naszym gościom, jak wielki potencjał tkwi w środowisku polskich chemików" - uzasadnia prof. dr hab. Robert Hołyst z IChF PAN.

Drugi dzień obchodów będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Do ich dyspozycji zostaną oddane pawilony wystawiennicze organizatorów i sponsorów, gdzie będzie można zapoznać się z różnorodnością i bogactwem zagadnień współczesnej chemii. Na ten dzień zaplanowano także wiele dodatkowych atrakcji, m.in. pokazy szczególnie efektownych doświadczeń w ramach pikniku chemicznego dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Międzynarodowy Rok Chemii 2011 ustanowiony trzy lata temu przez Organizację Narodów Zjednoczonych na wniosek UNESCO i Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej, ma zwrócić uwagę opinii publicznej na świecie na wkład chemii w rozwój ludzkości i kluczową rolę tej dziedziny wiedzy dla funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Celem obchodów jest także podkreślenie znaczenia chemii w rozwiązywaniu globalnych wyzwań cywilizacyjnych, zwiększenie zainteresowania młodzieży tematyką chemiczną oraz stymulowanie współpracy między instytucjami naukowymi i badawczymi.

Hasło organizowanych w Warszawie obchodów brzmi: "Wiodąca rola chemii w rozwoju cywilizacyjnym". Jak tłumaczy IChF PAN w komunikacie, wybrano je, ponieważ zjawiska i reakcje chemiczne mają decydujący wpływ na środowisko człowieka i jego samego.

"Reakcje zachodzą w warunkach naturalnych, ale są także fundamentalnymi procesami w wielu zastosowaniach przemysłowych o kluczowym znaczeniu, np. w produkcji żywności, leków, paliw. W istocie my sami jesteśmy wielkimi fabrykami chemicznymi - bez reakcji chemicznych nie mogłyby istnieć ludzie, zwierzęta ani nawet pojedyncze komórki. Zrozumienie zjawisk chemicznych z naszego otoczenia ma więc kluczowe znaczenie, a umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce decyduje o poziomie życia współczesnego człowieka" - czytamy w komunikacie.

W Polsce Międzynarodowy Rok Chemii 2011 zbiega się z Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie, uchwalonym decyzją Sejmu dla uświetnienia setnej rocznicę przyznania najsłynniejszej polskiej uczonej drugiej Nagrody Nobla, za odkrycie pierwiastków polonu i radu.

Żródło:

PAP - Nauka w Polsce www.naukawpolsce.pap.pl

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu