W Warszawie rusza Szkoła Młodego Chemika

W Warszawie rusza Szkoła Młodego Chemika
(fot. www.pw.edu.pl)

Arkana akademickiej chemii będą odkrywać przed licealistami pracownicy naukowi, doktoranci, studenci i absolwenci Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Do 5 maja można zgłaszać się do udziału w bezpłatnych warsztatach i wykładach Szkoły Młodego Chemika, organizowanej przez Stowarzyszenie "Klatrat".

Szkoła Młodego Chemika to cykl wykładów i zajęć laboratoryjnych skierowany do warszawskich licealistów zainteresowanych poszerzaniem swoich umiejętności praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy podczas zajęć w prawdziwym laboratorium chemicznym" - tłumaczy koordynator projektu Dariusz Kołoda, prezes Zarządu Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego PW "Klatrat".

Na warsztaty dostaną się tylko najlepsi - 7 maja przeprowadzony zostanie test kwalifikacyjny z podstaw chemii. Pozytywny wynik testu otworzy młodzieży możliwość pogłębienia wiedzy, poznania technik analitycznych i zetknięcia się z prawdziwą syntezą organiczną.

W tegorocznej, czwartej już edycji projektu, w części laboratoryjnej przewidziano 30 miejsc dla warszawskich licealistów. Część wykładowa niezmiennie pozostaje otwarta dla wszystkich zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy z zakresu chemii.

Zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele od 14 maja do 5 czerwca. W każdym dniu zaplanowano 2 godziny wykładu i 5 godzin ćwiczeń laboratoryjnych. W trakcie każdego z weekendowych bloków uczestnicy szkoły przeprowadzą pełne analizy i badania z zakresu danej pracowni.

Zajęcia będą prowadzone w salach wykładowych i laboratoriach usytuowanych w budynkach dydaktycznych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1 oraz Żwirki i Wigury 101 w Warszawie.

Aby zgłosić się do projektu edukacyjnego Szkoła Młodego Chemika należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać na adres mailowy: info.klatrat@gmail.com

Więcej informacji, w tym zagadnienia do testu kwalifikacyjnego, znajduje się na stronie internetowej: www.klatrat.pl

Żródło:

PAP - Nauka w Polsce www.naukawpolsce.pap.pl

 

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu