Wkrótce druga edycja konkursu IChF PAN dla młodych chemików

Wkrótce druga edycja konkursu IChF PAN dla młodych chemików
(fot. IChF PAN)

W połowie roku rozpocznie się druga edycja konkursu „Złoty Medal Chemii”. Organizuje go Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie dla autorzy najciekawszych prac licencjackich i inżynierskich z chemii oraz z pogranicza chemii i fizyki lub biologii.

Jak poinformował Instytut w przesłanym PAP komunikacie, na konkurs będzie można zgłaszać prace wykonane w roku akademickim 2011/2012 i przynajmniej w części obejmujące tematyką chemię, zwłaszcza na styku z fizyką, biologią/biochemią lub inżynierią materiałową.

„Stawiamy sprawy jasno. Naszym najważniejszym celem jest zachęcenie zdolnych licencjatów do podjęcia w kraju działalności albo naukowej, albo związanej z wdrażaniem osiągnięć naukowych do przemysłu. Potrzebujemy młodych ludzi, a konkurs pokazuje, jak bardzo nam na tym zależy” - deklaruje prof. Robert Hołyst, dyrektor IChF PAN.

Na przełomie listopada i grudnia komisja konkursowa wyłoni siedmioro laureatów, którzy otrzymają nagrody pieniężne. Ponadto trójka najlepszych otrzyma medale. Finaliści będą mogli również odbyć staż naukowy w Instytucie, otrzymają ponadto możliwość bezpłatnego realizowania badań w laboratoriach IChF PAN w formie krótko- lub długoterminowych projektów.

Badania te będą się mogły stać podstawą pracy magisterskiej lub doktorskiej. W szczególnych przypadkach, dla osób spoza Warszawy, przewidziano możliwość dofinansowania kosztów zakwaterowania na czas współpracy z Instytutem. Szczegóły drugiej edycji konkursu o Złoty Medal Chemii zostaną ogłoszone w połowie roku.

Konkurs „Złoty Medal Chemii” po raz pierwszy zorganizowano w ubiegłym roku. Wtedy do rywalizacji o medale stanęło kilkudziesięciu autorów prac licencjackich i inżynierskich z całego kraju.

Złoty Medal Chemii trafił do rąk Marcina Runowskiego z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę o modyfikowaniu nanoluminoforów magnetycznych. Srebrny przyznano Robertowi Laskowi z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego za bioinformatyczne badania procesów chemicznych zachodzących w szczepach zimnolubnych bakterii ze Spitzbergenu. Brązowy otrzymała zaś Celina Wierzbicka z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej za pracę inżynierską nad katalizatorami rutenowymi, stosowanymi w reakcjach metatezy olefin. Poza tym wyróżniono 4 innych studentów.

„Spośród piętnastu finalistów ubiegłorocznego konkursu o Złoty Medal Chemii aż czworo – w tym troje laureatów – zdobyło prestiżowe Diamentowe Granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Fakt ten potwierdza, że nasi laureaci należą do najwybitniejszych naukowców młodego pokolenia" - zaznacza prof. Andrzej Kapturkiewicz, koordynator konkursu w IChF PAN.

Żródło:
PAP - Nauka w Polsce, www.naukawpolsce.pap.pl

 

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu