Wsypano siarczan sodu do wody

ID:
CPP7

Wsypano 38 g siarczanu(VI) sodu do 800 g wody. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.

 

Rozwiązanie:

Dane:

ms = 38 g

mw = 800 g.

Szukane:

Cp = ?.

Obliczenia:

 Najpierw należy obliczyć masę roztworu.

A)

Obliczamy masę roztworu (mr).

mr = ms + mw

mr = 38 + 800 = 838

mr = [g]  +  [g]  =  [g]

mr = 838 g.

 

Obliczamy stężenie procentowe (Cp).

  38 g(s) -----------  838 g(r)
    X g(s) ------------ 100 g(r)
----------------------------------
X = (38 • 100)/838 = 4,53 g  ⇒ Cp

Cp4,53 %


B) 

Obliczamy masę roztworu (mr).

mr = ms + mw

mr = 38 + 800 = 838

mr = [g]  +  [g]  =  [g]

mr = 838 g

 

Obliczamy stężenie procentowe (Cp).

Cp=msmr·100%Cp=38838·100=4,53Cp=gg·%=%Cp=4,53%

 

Odpowiedź:

Stężenie procentowe tego roztworu wynosi 4,53 %.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu