Z roztworu o stężeniu 28 % odparowała część wody

ID:
CPW6

W zlewce znajduje się 100 cm3 roztworu o stężeniu 28 % i gęstości 1,2 g/cm3. Po tygodniu ze zlewki odparowało 24 cm3 wody. Następnie dolano 50 cm3 wody i pozostawiono na kilka dni. Po tym czasie odparowało 10 cm3 wody. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.

 

Rozwiązanie:

Podczas całego procesu masa substancji pozostaje stała, zmienia się natomiast tylko ilość rozpuszczalnika (wody).

Dane:

Vr1 = 100 cm3;

Vw1 = - 24 cm3  ⇒ - 24 g dla gęstości wody 1 g/cm3;

Vw2 = 50 cm3  ⇒ 50 g dla gęstości wody 1 g/cm3;

Vw3 = - 10 cm3  ⇒ - 10 g dla gęstości wody 1 g/cm3;

Cp1 = 28 %;

dr1 = 1,2 g/cm3.

Szukane:

Cpk = ?.

Obliczenia:

A)

Obliczamy masę roztworu pierwszego (mr1).

dr=mrVr1mr1=dr·Vr1mr1=1,2·100=120mr1=gcm3·cm3=gmr1=120 g

  

Obliczamy masę substancji (ms).

  28 g(s) ------------- 100 g(r)  ⇒  z def. Cp
      ms ---------------- 120 g(r)
------------------------------------
ms = (28 • 120)/100 = 33,6 g

 

Obliczamy masę roztworu końcowego (mrk).

Do masy roztworu pierwszego dodajemy masy wody.

mrk = mr1 + mw1 + mw2 +mw3

mrk = 120 + (-24) + 50 + (-10) = 136

mrk =  [g] +[g] + [g] +[g] = [g]

mrk = 136 g

 

Mając wyliczoną masę substancji rozpuszczonej, oraz masę roztworu końcowego, w prosty sposób obliczamy stężenie procentowe nowego roztworu.

 

Obliczamy stężenie procentowe (Cpk).

  33,6 g(s) -----------  136 g(r)
    X g(s) ------------ 100 g(r)
----------------------------------
X = (33,6 • 100)/136 = 24,71 g  ⇒ Cp

Cp24,71 %

 

Odpowiedź:

Stężenie powstałego roztworu wynosi 24,71 %

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu