Aldehydy - grupa funkcyjna

Aldehydy - grupa funkcyjna
(fot. www.SwiatChemii.pl)

Aldehydy są grupą związków organicznych, w których grupa alkilowa lub arylowa oraz wodór połączone są z grupą aldehydową. Wyjątek stanowi metanal, w którym grupa aldehydowa połączona jest z atomem wodoru. Grupa aldehydowa zbudowana jest z węgla, do którego przyłączony jest atom wodoru i wiązaniem podwójnym atom tlenu.

Grupa funkcyjna:

Aldehydowa grupa funkcyjna.
Aldehydowa grupa funkcyjna.

Najprostszym w budowie aldehydem jest metanal.

Metanal (aldehyd mrówkowy, formaldehyd) HCHO - jest bezbarwnym gazem o ostrym charakterystycznym zapachu. Rozpuszcza się w wodzie, jego 40 % roztwór nazywa się formaliną.

M [g/mol]   30,03
dc [g/cm3]   0,81
Ttop. [°C, (K)]   -92 (181,15)
Twrz. [°C, (K)]   -20 (253,15)

Formaldehyd otrzymuje się przez utlenianie alkoholu metylowego. Wykorzystywany jest jako środek bakteriobójczy, do konserwacji preparatów anatomicznych i do wyrobów tworzyw sztucznych.

Nazwy aldehydów tworzy się poprzez dodanie do nazwy macierzystego węglowodoru końcówki -al., przy czym węgiel zawarty w grupie aldehydowej wlicza się do łańcucha węglowodoru, np.: metanal (HCHO), etanal (CH3CHO).

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu