Alkeny - grupa funkcyjna

Alkeny - grupa funkcyjna
(fot. www.SwiatChemii.pl)

Alkeny są związkami tworzącymi się przez wzajemne łączenie się atomów węgla oraz atomów węgla z wodorem, przy czym w cząsteczce alkenu występuje przynajmniej jedno wiązanie podwójne pomiędzy atomami węgla.

Grupa funkcyjna:
Wzór ogólny: CnH2n

Grupa funkcyjna alkenów
Grupa funkcyjna alkenów

Eten (etylen) C2H4 - bezbarwny, bezwonny palny gaz, trochę lżejszy od powietrza, słabo rozpuszczalny w wodzie.

M [g/mol]   26,04
dc [g/cm3]   0,62
Ttop. [°C, (K)]   -81,8 (191,35)
Twrz. [°C, (K)]   -83,8 (189,35)

Cząsteczka etenu ma płaską budowę (wszystkie atomy leżą w jednej płaszczyźnie). Kąty pomiędzy wiązaniami wynoszą 120°, długość wiązania węgiel-wodór wynosi 110 pm. Pomiędzy dwoma atomami węgla występuje wiązanie podwójne o długości 134 pm.

    Przy tworzeniu nazw alkenów dodaje się do rdzenia nazwy końcówkę-en np. eten, propen, buten.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu