Czarna maź czy czarne złoto?

Czarna maź czy czarne złoto?
(fot. R. Castillo, Pixabay.com)

Ropa naftowa - XXI wiek, ceny ropy naftowej na rynkach światowych oscylują w okolicy 100 dolarów za baryłkę. Czarne złoto, tak inaczej nazywana jest ropa naftowa. Ten produkt matki ziemi odgrywa bardzo istotną rolę w gospodarce światowej obecnej epoki, a także w życiu każdego człowieka, w krajach rozwiniętych.

Produkty pochodzące z przerobu ropy naftowej otaczają nas z każdej strony. Benzyna – umożliwia poruszanie się pojazdów po drogach asfaltowych, również będących produktem ropopochodnym. Smoły, lepiki używane do izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej dachów, fundamentów itp. Różnego rodzaju smary, oleje. Cała gama tworzyw sztucznych, z których wykonane są tysiące produktów codziennego użytku, włączając w to również ubrania. Wszystko to i jeszcze więcej jest produktem pochodzącym z przerobu ropy naftowej.

A jakie były początki? Kiedy zaczęto wykorzystywać ropę naftową do różnych celów?

Już w starożytności wydobywano ropę naftową, która wypływała z ziemi i gromadziła się w naturalnych niszach. Jednak stosowano ją w prosty sposób, bez przerobu, np. jako środek smarny.

Dwa wieki wcześniej niż czasy obecne, początki wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej rozpoczęły się w… Polsce. Polski farmaceuta, chemik Ignacy Łukasiewicz opracował metodę przeróbki (destylacji) ropy naftowej, uzyskując w ten sposób kilka ciekawych produktów. Następnie rozpoczął szukanie sposobów praktycznego i użytecznego zagospodarowania tego co wytworzył.

Głównym produktem uzyskanym z przerobu ropy naftowej przez Łukasiewicza była nafta, ciecz o charakterystycznym intensywnym zapachu. Nafta stosowana była do zasilania lamp naftowych skonstruowanych przez Łukasiewicza.

W roku 1853 firma, której współwłaścicielem był Ignacy sprzedała 500 kg nafty szpitalowi powszechnemu we Lwowie, celem oświetlenia szpitala. Co ciekawe była to pierwsza transakcja naftowa na świecie.

Kilka lat później w roku 1858, lokalna filia krakowskiego Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego w Jaśle, zorganizowała regionalną wystawę rolniczo-przemyslową.

Na odpowiednik współczesnych targów wybrał się także Ignacy Łukasiewicz, celem rozreklamowania swoich produktów uzyskanych z destylacji ropy naftowej.

Łukasiewicz w tym czasie posiadał już całkiem pokaźną gamę produktów ropopochodnych. Należy zwrócić szczególną uwagę na wymyślny i praktyczny sposób zastosowania tych wyrobów.

Na swoim stoisku Ignacy wystawił produkty począwszy od samego surowca, aż po produkty powstałe w końcowej fazie destylacji i pozostałości po niej. I tak Łukasiewicz wystawił: ropę naftową z Bóbrki, kamfinę (naftę) do lamp oświetleniowych, do smarowania maszyn i skór można było kupić olej tłusty, maź - służącą do smarowania osi, a po jej rozgrzaniu stosowano ją do konserwowania (impregnacji) płotów, dachów i innych elementów drewnianych. Taki zabieg zabezpieczał drewno przed gniciem i rozwojem szkodników. Ciekawym wynalazkiem by asfalt. Po stopieniu go i wymieszaniu z ¼ ilości wapna palonego i ¼ ilości grubego piasku, powstawała masa, z której można było wykonać podłogi. Smarując asfaltem fundamenty murowanych domów zabezpieczano je przed wilgocią. W swojej ofercie Łukasiewicz miał też gudrynę – produkt podobny do asfaltu, tylko bardziej miękki. Gudrynę stosowano do wyrobu świec parafinowych.

W drodze uznania za swoje produkty, Łukasiewicz otrzyma pochwalę (wyróżnienie), a także szczegółowy opis jego wyrobów ukazał się w „Czasie” i „Tygodniku Rolniczo-Przemyslowym Krakowskim” (reklama).

Dzisiaj nikt już raczej nie ma wątpliwości jak istotną rolę w życiu człowieka odgrywa ropa naftowa. Jest tak cenna, że dostęp to terytoriów zasobnych w ten surowiec prowadzi nawet do wojen.

Marzenie Alchemików się spełniło, z bezwartościowej czarnej mazi powstało złoto – Czarne Złoto.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu