Etery - grupa funkcyjna

Etery - grupa funkcyjna
(fot. www.SwiatChemii.pl)

Etery są to pochodne alkoholi lub fenoli, w których atom wodoru grupy -OH zastąpiony został przez alkil, lub aryl (grupy alkilowe lub arylowe połączone są z atomem tlenu).

Grupa funkcyjna:

Grupa funkcyjna eteru
Grupa funkcyjna eteru

Przykładem eteru jest eter etylowy.
Eter etylowy (eter dietylowy) C2H5OC2H5 - bezbarwna ruchliwa i lotna ciecz o przyjemnym zapachu. Słabo rozpuszczalna w odzie natomiast dobrze w rozpuszczalnikach organicznych. Jest związkiem palnym z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową.

M [g/mol]   74,12
d [g/cm3]   0,71
Ttop. [°C, (K)]   -116,2 (156,95)
Twrz. [°C, (K)]   34,45 (307,60)

Eter dietylowy otrzymuje się przez działanie kwasem siarkowym (VI) na alkohol etylowy, w temperaturze 140°C (413K). Wykorzystywany jest jako środek znieczulający, ma działanie narkotyczne, w laboratorium jako rozpuszczalnik np.: w procesie ekstrakcji.
Nazwy eterów tworzy się podając nazwy grup alkilowych lub arylowych, połączonych z atomem tlenu, w formie przymiotnikowej i poprzedzone słowem eter np.: eter etylowometylowy (CH3OC2H5), eter dietylowy (C2H5OC2H5), itd.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu