Halogenki - grupa funkcyjna

Halogenki - grupa funkcyjna
(fot. www.SwiatChemii.pl)

Halogenki to związki chemiczne, w których atom węgla połączony jest z jednym z pierwiastków 17 grupy układu okresowego pierwiastków.

Grupa funkcyjna:
X= F, Cl, I, Br

Grupa funkcyjna halogenków
Grupa funkcyjna halogenków

Przykładowy halogenek to chlorometan.
Chlorometan (chlorek metylu) CH3Cl - bezbarwny gaz. Otrzymywany przez działanie chlorem na metan w podwyższonej temperaturze i pod zwiększonym ciśnieniem. Następuje podstawienie atomu wodoru atomem chloru.

M [g/mol]   50,49
dc [g/cm3]   1,0
Ttop. [°C, (K)]   -97,7 (175,45)
Twrz. [°C, (K)]   -24,2 (248,95)

Chlorek metylu stosowany jest jako środek chłodzący.
Nazwy halogenków tworzy się umieszczając przed nazwa macierzystego węglowodoru przedrostek: fluoro-, chloro-, jodo-, bromo-, poprzedzany w razie potrzeby lokantem określającym położenie podstawnika i przedrostkiem zwielokrotniającym di-, tri-, itd. np. chlorometan, bromoetan, 2-fluoropropan, 1,3-dijodobutan.
Kiedy związek zawiera podstawniki różnego rodzaju, wymienia się je w kolejności alfabetycznej.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu