Polska liderem ekologicznej myśli technologicznej? O tworzywach przyszłości w katowickim Spodku.

O tworzywach przyszłości w  katowickim Spodku
(fot. www.biopol.cbmm.lodz.pl)

Technologie otrzymywania, właściwości oraz przede wszystkim możliwości zastosowania biodegradowalnych polimerów z surowców odnawialnych przedstawią naukowcy realizujący projekt badawczy BIOPOL. Specjalna sesja odbędzie się 1 marca br. w trakcie targów EXPOCHEM.

Nowe „czyste technologie” wpływające nie tylko na ochronę środowiska, ale również rozwój cywilizacyjno-gospodarczy kraju oraz konkurencyjność i innowacyjność jego gospodarki będą tematem sesji „BIOPOL. Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych” w drugim dniu targów EXPOCHEM. Serdecznie zapraszamy!

Sesja BIOPOL

1 marca 2012, Targi EXPOCHEM, Katowice, Hala Spodek, Sala B

Wstęp na sesję jest bezpłatny  - rejestracja.

11:00 – 11:20
Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych – prof. dr hab. Andrzej Duda, Centrum Badań Molekularnych  i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk;

11:20 – 11:40
Biodegradowalny kopoliester alifatyczno-aromatyczny (IBPE) – synteza i właściwości – dr inż. Sławomir Dutkiewicz, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych;

11:40 – 12:00
Polilaktyd - biodegradowalne tworzywo przyszłości z surowców odnawialnych - dr inż. Andrzej Plichta, dr inż. Paweł Ruśkowski, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej.

„BIOPOL. Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych” to projekt realizowany przez Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Słomkowskiego. W projekt, obok CBMiM PAN, zaangażowani są naukowcy Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, POIG.01.01.02-10-025/09.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu