Wzory znaków ostrzegawczych (piktogramów), oraz nazwy określające ich znaczenie i symbole

Wzory znaków ostrzegawczych (piktogramów), oraz nazwy określające ich znaczenie i symbole
(fot. www.SwiatChemii.pl)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników/użytkowników podczas pracy z substancjami i preparatami niebezpiecznymi, opracowano odpowiednie wzory graficznych znaków ostrzegawczych i symboli określających ich znaczenie. Zgodnie z odpowiednimi przepisami znaki te należy umieszczać na opakowaniach substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych.

Zadaniem znaków ostrzegawczych jest informowanie osoby (pracownika/użytkownika), z jakim niebezpieczeństwem może się spotkać podczas pracy z daną substancją. Taka informacja daje możliwość właściwego przygotowania się pracownika do pracy z daną substancją, np. przez przygotowanie i zastosowanie odpowiednich środków ochrony ogólnej i osobistej , albo właściwego przygotowania miejsca pracy.

Piktogramy powinny być koloru czarnego na żółtopomarańczowym tle.

Produkt bardzo toksyczny (T+)  Produkt bardzo toksyczny (T+)

 

 

Produkt toksyczny (T)  Produkt toksyczny (T)

 

 

Produkt szkodliwy (Xn)  Produkt szkodliwy (Xn)

 

 

Produkt żrący (C)  Produkt żrący (C)

 

 

Produkt żrący (Xi)  Produkt żrący (Xi)

 

 

 Produkt niebezpieczny dla środowiska (N)  Produkt niebezpieczny dla środowiska (N)

 

 

Produkt wybuchowy (E)  Produkt wybuchowy (E)

 

 

Produkt utleniający (O)  Produkt utleniający (O)

 

 

Produkt skrajnie łatwopalny (F+)  Produkt skrajnie łatwopalny (F+)

 

 

Produkt wysoce łatwopalny (F)  Produkt wysoce łatwopalny (F)

 

 

Sposób oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 5 marca 2009r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, oraz niektórych preparatów chemicznych – Dz. U. Nr 53, poz. 439.

 Opr. mgr inż. Mateusz Mytnik

Zobacz również:

Globalny System Zharmonizowany - Globally Harmonized System (GHS)
Klasy zagrożeń w systemie GHS
Wzory znaków ostrzegawczych (piktogramów) systemu GHS
 

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu