Chemiczny kameleon

Efektowna wielokrotna zmiana barwy roztworu - chemiczny kameleon.

Do doświadczenia użyto cukier, wodorotlenek sodu (NaOH), manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) (KMnO4). Manganian(VII) potasu jest silnym utleniaczem. W środowisku zasadowym cukier powoli redukuje jony manganowe (VII) do (VI) potem (VI) do (IV).

Zmiana barwy roztworu wynika z tego, iż każda forma jonów manganowych ma inną barwę w roztworze. Dodatkowo powolna redukcja powoduje, że przez pewien okres czasu, w roztworze znajdują się jony manganu na dwóch różnych stopniach utlenienia i barwa roztworu jest wypadkową barw poszczególnych jonów.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu